Bạn đã lưu vào mục danh sách Bạn đã hủy mục danh sách Xin vui lòng đợi trong chốc lát... Trang cá nhân Bạn vui lòng nhập vào thông tin tìm kiếm. Xin chào, khách! Đăng nhập Đăng xuất
Ban Giám Hiệu
HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. Nguyễn Đức Minh

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Phan Thành Nguyên

TS. Lê Phú Hào

ThS. Lê Ngọc Trung

Giới thiệu chung

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại trực thuộc Bộ Công thương được nâng cấp theo Quyết định số 48/TTg ngày 24/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 0883/BTM-QĐ ngày 07/03/1997 của Bộ Thương mại

Trường là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và nghề, nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ công tác đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong ngành Thương mại và xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp giáo dục đào tạo của quốc gia

Trường thực hiện hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, tổ chức hội thảo khoa học, thực hiện tư vấn, dịch vụ Thương mại cho các tổ chức kinh tế xã hội

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại được nâng cấp từ Trường Kinh tế Đối ngoại Trung ương, là Trường được hợp nhất từ các trường qua những giai đoạn

Tháng 12/1976: Trường Trung học Vật tư II được thành lập theo quyết định số 1058/VT-QĐ ngày 28/12/1976
Tháng 09/1976: Trường Trung học Thương nghiệp Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 26/TN-QĐ ngày 05/09/1976
Tháng 04/1977: Trường Trung học Ngoại thương được thành lập sau được đổi tên thành Trường Kinh tế Đối ngoại
Tháng 11/1990: Trường Trung học Thương mại Trung ương III được thành lâp theo quyết định số 1100/TN/QĐ, ngày 24/11/1990 trên cơ sở hợp nhất các trường: Trung học Thương nghiệp Cần Thơ, Trung học Thương nghiệp Thủ Đức và Trung học Vật tư II
Tháng 12/1995: Trường Trung học Thương mại Trung ương III hợp nhất với trường Kinh tế Đối ngoại thành Trường Kinh tế Đối ngoại Trung ương
Tháng 01/1997: Trường Kinh tế Đối ngoại Trung ương được nâng cấp lên Cao đẳng với tên là Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại theo quyết định số 48/TTg ngày 24/01/1997

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân; có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành cơ bản, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, chú trọng rèn kỹ năng và năng lực thực hiện công tác chuyên môn, có khả năng tìm kiếm và tham gia sáng tạo việc làm.

Sứ mạng - Tầm nhìn

SỨ MẠNG

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại là nơi đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng trong lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ trên phạm vi cả nước; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo nhu cầu xã hội; đồng thời, tổ chức nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ cho sự phát triển của đất nước

TẦM NHÌN

Trường Cao đẳng Kinh Tế Đối ngoại sẽ trở thành trường đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước; Hướng đến các chuẩn mực đào tạo ngang tầm với các nước trong khu vực; Đồng thời tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và nhân lực, phấn đấu trở thành một trường đại học trong tương lai

Chương trình đào tạo
Bồi duỡng Cán bộ công chức ngành Thương mại và CBCNV các doanh nghiệp với các lớp:
 • Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất nhập khẩu
 • Bảo hiểm - Vận tải Ngoại thương
 • Tín dụng và thanh toán Quốc tế
 • Luật Thương mại, Luật áp dụng trong Ngoại thương
 • Hội nhập Kinh tế Quốc tế
 • Nghiệp vụ Quản lý Thị trường
 • Sỡ hữu công nghiệp
 • Kế toán trưởng
 • Cửa hàng trưởng
 • Công nhân kỹ thuật xăng dầu và khí hóa lỏng
 • Nhân viên mua bán hàng, Chế biến sản phẩm ăn uống, Lễ tân, Phục vụ nhà hàng Khách sạn
 • Tin học
 • Anh văn Thương mại
 • Nâng bậc nghề: Công nhân Xăng dầu, Phục vụ Nhà hàng khách sạn...

Ngoài ra, trường đang liên kết đào tạo với các trường, trung tâm:

+ Đại học thương mại: Liên kết đào tạo Sau đại học

+ Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh: Liên kết đào tạo Liên thông từ Cao đẳng lên đại học với các chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp, Quản trị, Ngoại thương, Kinh doanh quốc tế, Tiếng Anh Thương mại.

Sơ đồ tổ chức
Cơ sở hạ tầng

Các cơ sở đào tạo

Trụ sở chính: 287 Phan Đình Phùng, P.15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 38446320 – 38459971  -  Fax : 38421106

Email : cofer@ktdn.edu.vn  -  Website : www.ktdn.edu.vn 

Cơ sở: 81 Trần Bình Trọng. P.1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 39234363 – 39234078

Cơ sở: 269 Phan Xích Long, P.2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 38446516

Cơ sở: 106A Đại lộ 3, Phường Phước Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 37314064

Cơ sở Cần Thơ: Số 8 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Điện thoại : 071.3841257

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập

Thư viện

Thư viện cơ sở 81 Trần Bình Trọng. P.1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Thư viện cơ sở Cần Thơ

Phòng máy tính

Phòng máy cơ sở 81 Trần Bình Trọng. P.1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh: 04 phòng máy, 220 máy nối mạng

Phòng máy vi tính cơ sở 106A Đại lộ 3,Phước Bình, quận 9: 3 phòng máy vi tính, 100 máy vi tính nối mạng.

Phòng máy vi tính cơ sở Cần Thơ: 01 phòng máy vi tính, 35 máy.

Phòng thực hành nghiệp vụ

Phòng thực hành cơ sở 81 Trần Bình Trọng. P.1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Phòng thực hành cơ sở 106A Đại lộ 3, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Phòng thực hành cơ sở Cần Thơ

Điểm truy cập internet không dây (wifi)

Cơ sở 287 Phan Đình Phùng, P.15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Cơ sở 269 Phan Xích Long, P.2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Cơ sở 106A Đại lộ 3, Phước Bình, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở 81 Trần Bình Trọng. P.1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Cơ sở Cần Thơ, số 8 Lê Hồng Phong, P. Trà An, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ

Chuẩn đầu ra
Hình ảnh hoạt động

Thư viện Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại

Địa chỉ : 81 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, TP.HCM.

Điện thoại: 028 73000387 – EXT: 360

Email: thuvien@ktdn.edu.vn